Information

Woorden die bij de Wmo horen


Dagbesteding
zinvolle activiteiten die je overdag doet in plaats van werken of naar school gaan.
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
een wet die er voor zorgt dat je zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. De gemeente regelt zorg, ondersteuning en begeleiding.
Ambulante begeleiding
iemand die jou thuis of op je werk begeleiding geeft.
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)
grote landelijke organisatie die mensen met een beperking helpt bij werk. Het UWV zorgt ook voor uitkeringen zoals de Wajong.
WMO-loket
een plek bij de gemeente waar je terecht kunt met vragen over voorzieningen, hulp, ondersteuning en begeleiding.
Sociale wijkteams of kernteams
een groep mensen in de wijk die veel weten over mensen met een beperking en over wat er in de wijk gebeurt. Deze mensen kunnen je helpen als je vragen hebt over ondersteuning.
Mantelzorgers
familieleden of bekenden die jou ondersteunen.
Algemene voorzieningen
dit zijn voorzieningen die iedereen kan gebruiken. Bijvoorbeeld openbaar vervoer en buurthuizen.
Collectieve voorzieningen
dit zijn voorzieningen die je deelt met andere mensen met beperkingen. Bijvoorbeeld de regiotaxi.
Maatwerkvoorziening
een voorziening die speciaal voor jou wordt gemaakt of geregeld. Bijvoorbeeld begeleiding of een rolstoel.
Eigen bijdrage
dit is geld dat je zelf betaalt voor de ondersteuning of hulpmiddelen die je krijgt.
Centraal Administratiekantoor (CAK)
een kantoor dat de eigen bijdrage voor mensen berekent en regelt.
Zorg in Natura (ZiN): alle zorg en ondersteuning die je in de instelling van de zorgaanbieder krijgt.
Persoonsgebonden budget (PGB)
jijzelf en je ouders/verzorgers krijgen een bedrag aan geld, hiermee regelen jullie de mensen die jou zorg en ondersteuning geven. Jullie krijgen het geld niet zelf in handen. De Sociale Verzekeringsbank krijgt het geld en betaalt de rekeningen.
Beschikking
dit is een brief van de gemeente waarin staat welke ondersteuning en hulpmiddelen je krijgt en hoeveel uur.
Bezwaarschrift
een brief aan de gemeente waarin staat dat je het niet eens bent met het besluit van de gemeente.
Cliëntondersteuner
iemand die je helpt bij het gesprek met de gemeente. Bijvoorbeeld een familielid of iemand van MEE.
Medezeggenschap
meepraten en advies geven over onderwerpen die belangrijk zijn voor jou.
Indicatie
dit is een bewijs dat je recht hebt op bepaalde zorg en ondersteuning.
WMO-raad
een groep mensen die meepraat over de plannen die de gemeente maakt over de Wmo.
Lokale belangenbehartigers
groepen mensen in de gemeente die opkomen voor de wensen van mensen met een beperking.
Logeren
een paar dagen op een andere plek wonen en slapen. Bijvoorbeeld bij familie of op een speciale logeerplek.
Respijtzorg
soms hebben familieleden of bekenden die jou ondersteunen (mantelzorgers) even tijd voor zichzelf nodig. Dan nemen andere mensen de zorg voor jou even van hen over. Dit noem je respijtzorg.

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org