Information

Clientondersteuning


Clientondersteuning, betaald door de gemeente of betaald door het zorgkantoor?

Clièntondersteuning betaald door gemeente (Wmo)

Krijg je voor zorg en ondersteuning te maken met de gemeente?
Dan is de gemeente verplicht om gratis cliëntondersteuning te regelen voor jou. en cliëntondersteuner is iemand die jou helpt met je contact met de gemeente. Het is iemand die 'onafhankelijk' is. Dat betekent dat hij geen verbinding heeft met
de gemeente of en andere organisatie. De cliëntondersteuner is er echt voor jou.

clientSupport.png

De cliëntondersteuner geeft bijvoorbeeld informatie of advies over problemen of vragen waar je zelf niet uitkomt. Ook niet samen met de mensen om je heen. Hij kan dan korte tid met je meedenken. Vaak kom jeer dan samen uit en is verdere zorg en ondersteuning niet nodig.

De cliëntondersteuner helpt je om zo veel mogelijk zelf de regie te houden. Hij kijkt samen met jou naar wat jij kunt doen. En hij denkt mee over hoe je de zorg en ondersteuning kunt krijgen die bij jou past. Bijvoorbeeld bij wonen, werken, naar school of dagbesteding gaan, zorg en jeugdhulp. Een cliéntondersteuner kan ook helpen als je problemen hebt met geld, bijvoorbeeld als je schulden hebt.

De gemeente moet er voor zorgen dat je heel makkelijk cliëntondersteuning kunt krijgen. Het is niet de bedoeling dat je daar eerst ingewikkelde formulieren voor moet invullen. Of dat je eerst een indicatie moet aanvragen. Niet alleen mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, moeten makkelijk clièntondersteuning krijgen. Ook jouw familieleden hebben daar recht op. Op de WMO website van jouw gemeente staat hoe je een beroep kunt doen op gratis clientondersteuning. Je kunt natuurlijk ook hun WMO loket bellen.

Clièntondersteuning betaald door zorgkantoor Wet langdurige zorg (WLZ)

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met en WIz-indicatie) kunnen hulp krijgen van en cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner ondersteunt jou en jouw familie met al je vragen over het regelen en geven van langdurige zorg. De clièntondersteuner helpt je om zo veel mogelijk zelf de regie te houden

Hij kijkt samen met jou naar wat jij kunt doen. En hij denkt mee over hoe je de zorg en ondersteuning krijgt die bij jou past
Een clièntondersteuner staat naast je en denkt mee (los van alle andere organisaties). In overleg met jou haalt de cliëntondersteuner het sociale netwerk erbij (bijvoorbeeld familie, vrienden, mantelzorgers en vrijwilligers).

De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in de buurt.
Je kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen van de cliëntondersteuner. Bijvoorbeeld:

  • informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, clièntrechten en eventuele wachtlisten
  • de keuze voor de zorgaanbieder die het beste bij jouw situatie past
  • de invulling van de zorg. Je kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin leg je vast hoe je je leven wilt inrichten en wat daarbij voor jou de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een Volledig of Modular Pakket Thus of Persoonsgebonden Budget).
  • het ondersteuningsplan. Je kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken die je maakt met jouw zorgverlener, over de zorg en ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliéntondersteuner je tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat.
  • bemiddeling tussen jou en de zorgaanbieder. Wil je en andere invulling van de zorgvraag? Kom jeer samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan en cliéntondersteuner jou helpen.

Voor cliéntondersteuning kun je terecht bij het zorgkantoor. Of bij de onafhankelijke clièntondersteuners zoals MEE, Zorgbelang en soms ook bij andere cliéntondersteuners waar het zorgkantoor afspraken mee gemaakt heeft. Je kunt zelf kiezen van wie je cliéntondersteuning wilt krijgen. Je kunt gelijk contact opnemen met de betreffende organisatie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


  

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org