Information

Het leven organiseren voor iemand met CdLS in Nederland


Wetten (regelingen) voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

WLZ - Participatie - WMO - Jeugdwet

Dit gaat over vier wetten.
Wetten waar mensen met een (verstandelijke) beperking mee te maken kunnen hebben.
Omdat zij zorg en ondersteuning nodig hebben bij wonen, leven en werken.

  1. De Wet langdurige zorg (Wlz)
  2. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  3. De Zorgverzekeringswet
  4. De Jeugdwet
  5. De Participatiewet

Deze wetten zijn op 1 januari 2015 in werking getreden. (ten opzichte van regelingen voor die datum betekende dat er veel is veranderd voor mensen met een beperking.)

Hier geven we uitleg over de nieuwe wetten. We vertellen wat dit voor jullie betekenen kan.
En hoe je mee kunt praten over wat die regelingen voor jou betekenen.

Tot slot vind je informatie over Zorg op School en Cliëntenondersteuning.

Vind je het lastig om de informatie te lezen? Misschien kun je een begeleider of familielid vragen of hij mee wil lezen.
Overal waar ‘hij’ staat, kun je ook ‘zij’ lezen.

Find other pages that share the same topic as this page Decision-making9

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org