Informacje

Intellectual Disability


Niepełnosprawność umysłowa

Niepełnosprawność intelektualna jest terminem używanym w przypadku, gdy osoba ma trudności z funkcjonowaniem poznawczym (intelektualnym) i zachowaniem adaptacyjnym (codzienne umiejętności praktyczne i społeczne). Może być również określana jako niepełnosprawność rozwojowa lub trudności w nauce. Niepełnosprawność intelektualna może być  lekka, umiarkowana, ciężka lub głęboka. Wskazuje to na stopień niepełnosprawności i opiera się na tym, jaki wpływ owa niepełnosprawność intelektualna ma na codzienne funkcjonowanie danej osoby.

Większość osób z CdLS jest niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub ciężkim, a niewielka liczba w stopniu lekkim. Badania sugerują, że osoby z CdLS spowodowanym mutacją NIPBL zazwyczaj funkcjonują na niższym poziomie niż osoby z CdLS spowodowanym mutacją w innym znanym genie CdLS, SMC1A. (3). Poziom niepełnosprawności intelektualnej nie wydaje się być związany z typem mutacji NIPBL (11,26,137), chociaż odnotowano, że mutacje typu missense (single small mutations) mogą powodowć mniej poważne efekty, to osoby z mutacją NIPBL mogą również mieć lekką niepełnosprawność intelektualną. (138).

Znajdź inne strony, które mają ten sam temat co ta strona Intellectual Disability3 Intellectual Disability5
Antonie D. Kline, Joanna F. Moss, […]Raoul C. Hennekam
Antonie D. Kline, Joanna F. Moss, […]Raoul C. Hennekam

Adapted from: Kline, A. D., Moss, J. F., Selicorni, A., Bisgaard, A., Deardorff, M. A., Gillett, P. M., Ishman, S. L., Kerr, L. M., Levin, A. V., Mulder, P. A., Ramos, F. J., Wierzba, J., Ajmone, P.F., Axtell, D., Blagowidow, N., Cereda, A., Costantino, A., Cormier-Daire, V., FitzPatrick, D., Grados, M., Groves, L., Guthrie, W., Huisman, S., Kaiser, F. J., Koekkoek, G., Levis, M., Mariani, M., McCleery, J. P., Menke, L. A., Metrena, A., O’Connor, J., Oliver, C., Pie, J., Piening, S., Potter, C. J., Quaglio, A. L., Redeker, E., Richman, D., Rigamonti, C., Shi, A., Tümer, Z., Van Balkom, I. D. C. and Hennekam, R. C. (2018).

Adaptacja, wersja polska:
Studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Adaptacja, wersja polska, napisana przez Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, pod kierunkiem dr Wierzby z technicznym wsparciem WaihonaPedia, Gerritjan Koekkoek, bylibyśmy wdzięczni, gdybyś mógł nam dostarczyć poprawki

Praca nad polską adaptacją była możliwa dzięki wsparcie Polskich Rodzin

Historia strony
Ostatnio modyfikowane 2021/12/20 10:20 przez Gerritjan Koekkoek
Utworzone 2019/03/27 15:09 przez Gerritjan Koekkoek
Przetłumaczone na pl 2021/12/20 10:20 przez Gerritjan Koekkoek

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org