Informacje

Komunikacja i język


Komunikacja i język

Zdolności komunikacyjne w CdLS są bardzo zróżnicowane. Zazwyczaj osoby z CdLS doświadczają poważnych trudności w komunikacji, a wiele osób nie rozwija komunikacji werbalnej. Trudności z mową w CdLS często wynikają z nieprawidłowego napięcia mięśniowego. Jednakże, zaburzenia wzroku, utrata słuchu i nieprawidłowości w budowie jamy ustnej lub kości szczęki (np. rozszczep podniebienia, str. 18) mogą również prowadzić do trudności w mówieniu i komunikacji. Trudności w porozumiewaniu się i rozumieniu komunikacji mogą również wynikać z zaburzeń poznawczych (problemów z pamięcią, myśleniem i komunikacją).(176,178).
Obecnie istnieje niewiele badań nad związkiem pomiędzy funkcjonowaniem intelektualnym, zachowaniem i umiejętnościami komunikacyjnymi w CdLS. (169). 

Osoby z CdLS mają tendencję do komunikowania się za pomocą płaczu o niskim tonie, gdy są młode. Następnie mówią niskim monotonnym (bez wyrazu) głosem. (140,179). Mutyzm wybiórczy (niemówienie w sytuacjach społecznych, w których oczekuje się mówienia, np. w szkole) jest często obserwowany w CdLS. Mutyzm wybiórczy w CdLS może występować jako część ASD lub jako wyraz lęku. (148,152). Trudności z językiem ekspresyjnym są powszechne w CdLS. (170,176,177). Osoby z CdLS zazwyczaj doświadczają bardziej wyraźnych trudności w języku ekspresyjnym niż receptywnym (zdolność do rozumienia komunikacji). Receptywne trudności językowe w CdLS zazwyczaj odnoszą się do gramatyki. (138).

Osoby z CdLS często rozwijają metody komunikacji niewerbalnej. Umiejętności komunikacji niewerbalnej mogą obejmować podchodzenie, dotykanie, pokazywanie, wskazywanie, podawanie lub gestykulowanie. Te metody komunikacji niewerbalnej są zazwyczaj subtelne i mogą być łatwo przeoczone. (178). Pomocne może okazać się nauczanie języka migowego, takiego jak Makaton.

Ważne jest, aby pamiętać, że trudności w języku i komunikacji nie występują u wszystkich osób z CdLS. Niektóre osoby rozwijają dobre umiejętności mowy i języka.

Lęk społeczny i trudności w interakcjach społecznych mogą negatywnie wpływać na umiejętności językowe jednostki i jej zaangażowanie w komunikację niewerbalną. (138,174). Trudności w porozumiewaniu się w CdLS są również związane z zachowaniami stanowiącymi wyzwanie, takimi jak samookaleczanie lub agresja, i często występują równolegle z nimi
(3).

Ocena umiejętności komunikacyjnych w CdLS powinna uwzględniać, czy u danej osoby występują problemy ze wzrokiem i słuchem, zaburzenia mowy, niepełnosprawność intelektualna, trudności w interakcjach społecznych i lęk społeczny. (R63).

Skuteczne umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej mogą znacznie poprawić jakość życia osób z CdLS. Interwencje komunikacyjne dostosowane do rozwoju mogą być stosowane, aby pomóc rozwinąć skuteczne umiejętności komunikacyjne, począwszy w przeciągu18 miesięcy życia. (138,181,182). Interwencje komunikacyjne mogą obejmować terapię mowy lub komunikację alternatywną i wspomagającą (AAC). (R64). AAC może obejmować wykorzystanie gestów, ikon, obrazków i języka pisanego. Ocena poziomu komunikacji i ograniczeń danej osoby pomoże zdecydować, która interwencja komunikacyjna będzie najbardziej efektywna.
(180).

Rodzice są zazwyczaj ekspertami w rozumieniu sygnałów komunikacyjnych swojego dziecka. Doświadczenie, które rodzice zdobywają przez lata, jest nieocenione i niezwykle pomocne dla specjalistów behawioralnych i logopedów. Wykrywanie i rozpoznawanie drobnych sygnałów komunikacyjnych, świadomość własnych reakcji i rozumienie ich znaczenia ułatwiają dostosowanie komunikacji i reakcji. Bardzo pomocne w wykrywaniu i rozpoznawaniu subtelnych sygnałów komunikacyjnych, ich znaczeń i właściwych reakcji, szczególnie w przypadku osób z wyraźnymi zaburzeniami poznawczymi, może być nauczanie w środowisku responsywnym (aranżacja przedmiotów w otoczeniu dziecka w taki sposób, aby stworzyć warunki sprzyjające zachowaniom komunikacyjnym) oraz obserwacja wideo.
(183,184).

Znajdź inne strony, które mają ten sam temat co ta strona Communication and language12 Communication and language9 Communication and language9
Antonie D. Kline, Joanna F. Moss, […]Raoul C. Hennekam
Antonie D. Kline, Joanna F. Moss, […]Raoul C. Hennekam

Adapted from: Kline, A. D., Moss, J. F., Selicorni, A., Bisgaard, A., Deardorff, M. A., Gillett, P. M., Ishman, S. L., Kerr, L. M., Levin, A. V., Mulder, P. A., Ramos, F. J., Wierzba, J., Ajmone, P.F., Axtell, D., Blagowidow, N., Cereda, A., Costantino, A., Cormier-Daire, V., FitzPatrick, D., Grados, M., Groves, L., Guthrie, W., Huisman, S., Kaiser, F. J., Koekkoek, G., Levis, M., Mariani, M., McCleery, J. P., Menke, L. A., Metrena, A., O’Connor, J., Oliver, C., Pie, J., Piening, S., Potter, C. J., Quaglio, A. L., Redeker, E., Richman, D., Rigamonti, C., Shi, A., Tümer, Z., Van Balkom, I. D. C. and Hennekam, R. C. (2018).

Adaptacja, wersja polska:
Studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Adaptacja, wersja polska, napisana przez Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, pod kierunkiem dr Wierzby z technicznym wsparciem WaihonaPedia, Gerritjan Koekkoek, bylibyśmy wdzięczni, gdybyś mógł nam dostarczyć poprawki

Praca nad polską adaptacją była możliwa dzięki wsparcie Polskich Rodzin

Historia strony
Ostatnio modyfikowane 2021/12/20 10:34 przez Gerritjan Koekkoek
Utworzone 2019/03/27 15:09 przez Gerritjan Koekkoek
Przetłumaczone na pl 2021/12/20 10:34 przez Gerritjan Koekkoek

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


  

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org