Informacje

Zachowania powtarzalne


Zachowania powtarzalne

Powtarzające się zachowanie jest terminem, który obejmuje szeroki zakres zachowań, takich jak zachowania stereotypowe (np. kołysanie, kręcenie się, machanie rękami), zachowania kompulsywne (np. ustawianie przedmiotów w rzędzie), nacisk na jednostajność (np. przywiązanie do rutyny), ograniczone zainteresowania (np. przywiązanie do konkretnego przedmiotu) i powtarzająca się mowa (np. zadawanie w kółko tych samych pytań). Niektóre z tych zachowań są obserwowane na pewnych etapach rozwoju u typowo rozwijających się niemowląt, ale mogą pojawiać się ponownie z wiekiem w niektórych zaburzeniach, w tym w CdLS. Powtarzające się zachowania w CdLS mogą być związane z lękiem, problemami sensorycznymi lub wymaganiami społecznymi (161, 162,163). Częstsze powtarzające się zachowania są zwykle obserwowane u osób z wyraźniejszą niepełnosprawnością intelektualną lub z ASD (161,163). Stereotypowe zachowania i zachowania kompulsywne są powszechne w CdLS (162), i mogą również obejmować zachowania rytualne, takie jak ustawianie się w kolejce lub porządkowanie przedmiotów. Powtarzalne zachowania w CdLS nie wydają się być związane z genetyczną przyczyną zespołu (10), a badania nad tymi zachowaniami w CdLS nie wykazały żadnych wyraźnych zmian zachowań powtarzalnych w czasie (161,163).

Często nie jest wskazane interweniowanie w przypadku  zachowań powtarzalnych, chyba że zachowanie to stanowi problem dla danej osoby. Jeśli interwencje są potrzebne, powinny uwzględniać funkcję owych zachowań i powody, dla których dana osoba się w nie angażuje (np. z powodu lęku). Interwencje powinny uwzględniać te czynniki, a także czynniki środowiskowe, takie jak przewidywalność w strukturze dnia.

Określone leki, takie jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) (np. Prozac), są coraz częściej stosowane w CdLS, szczególnie w przypadku zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i zaburzeń nastroju, chociaż nie okazały się one skuteczne w ograniczaniu zachowań powtarzalnych u osób z autyzmem. Leki te mogą powodować pogorszenie zachowań lub uaktywniać innye zachowania. Inna grupa leków, leki przeciwpsychotyczne drugiej generacji, mogą być również stosowane w CdLS, szczególnie w kontrolowaniu sztywności ciała i potrzeby jednostajności, które mogą eskalować do zachowań destrukcyjnych.

Znajdź inne strony, które mają ten sam temat co ta strona Repetitive behaviour4 Repetitive behaviour4
Antonie D. Kline, Joanna F. Moss, […]Raoul C. Hennekam
Antonie D. Kline, Joanna F. Moss, […]Raoul C. Hennekam

Adapted from: Kline, A. D., Moss, J. F., Selicorni, A., Bisgaard, A., Deardorff, M. A., Gillett, P. M., Ishman, S. L., Kerr, L. M., Levin, A. V., Mulder, P. A., Ramos, F. J., Wierzba, J., Ajmone, P.F., Axtell, D., Blagowidow, N., Cereda, A., Costantino, A., Cormier-Daire, V., FitzPatrick, D., Grados, M., Groves, L., Guthrie, W., Huisman, S., Kaiser, F. J., Koekkoek, G., Levis, M., Mariani, M., McCleery, J. P., Menke, L. A., Metrena, A., O’Connor, J., Oliver, C., Pie, J., Piening, S., Potter, C. J., Quaglio, A. L., Redeker, E., Richman, D., Rigamonti, C., Shi, A., Tümer, Z., Van Balkom, I. D. C. and Hennekam, R. C. (2018).

Adaptacja, wersja polska:
Studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Adaptacja, wersja polska, napisana przez Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, pod kierunkiem dr Wierzby z technicznym wsparciem WaihonaPedia, Gerritjan Koekkoek, bylibyśmy wdzięczni, gdybyś mógł nam dostarczyć poprawki

Praca nad polską adaptacją była możliwa dzięki wsparcie Polskich Rodzin

Historia strony
Ostatnio modyfikowane 2021/12/20 10:25 przez Gerritjan Koekkoek
Utworzone 2019/03/27 15:09 przez Gerritjan Koekkoek
Przetłumaczone na pl 2021/12/18 22:03 przez Kajetan Głogowski

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


  

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org