Informacje

Układ mięśniowo-szkieletowy


Układ mięśniowo-szkieletowy

Dzieci i dorośli z CdLS zazwyczaj korzystają z usług rehabilitacyjnych przez całe życie. Sprzęt adaptacyjny może pomóc poprawić funkcje motoryczne i mobilność osób, podnosząc ich jakość życia. Sprzęt ten może obejmować wkładki ortopedyczne (np. szyny i aparaty ortopedyczne), balkoniki (laski) i wózki inwalidzkie. Sprzęt zabezpieczający (np. kaski, alarmy drzwiowe i pasy bezpieczeństwa) ogranicza ryzyko urazów i powinien być rozważony dla każdej osoby z CdLS.

Problemy mięśniowo-szkieletowe są powszechne w CdLS. Poważne wady kończyn wydają się być częstsze u osób z CdLS spowodowanym zmianą w genie NIPBL niż u osób z innymi zmianami powodującymi CdLS. (3,11,25,26,115).

Wady kończyn górnych:

Poważne wady kończyn prawie zawsze występują w kończynach górnych. Często strona prawa jest stroną bardziej dotkniętą (115,116). Poważne nieprawidłowości kończyn mogą obejmować:

  • brak przedramienia
  • Nietypowe połączenie kości przedramienia (synostoza promieniowo-łokciowa)
  • Brak kości promieniowej lub łokciowej (kości przedramienia)
  • Niedorozwój kości promieniowej lub zwichnięcie kości promieniowej (117)
  • Mniej niż pięć palców u ręki lub stopy (oligodaktylia)
  • Więcej niż pięć palców u ręki lub stopy (polidaktylia)
  • Małe dłonie.

Drobne nieprawidłowości kończyn, takie jak proksymalnie ustawione kciuki (kciuki połączone blisko nadgarstków) lub skrzywienie małego palca (klinodaktylia) są częste w CdLS (3,115,116,117,118). Badania wykazały związek pomiędzy poważnymi nieprawidłowościami kończyn, nieprawidłowościami narządowymi i bardziej wyraźną niepełnosprawnością intelektualną. Prawdopodobnie związek ten może być spowodowany zmianą w genie NIPBL u osób z CdLS z poważnymi nieprawidłowościami kończyn (3,25,115,118).

Funkcjonowanie fizyczne jest zazwyczaj bardzo dobre u osób z CdLS, u których występują duże anomalie kończyn. W związku z tym fizykoterapia (fizjoterapia) lub zabiegi chirurgiczne zwykle nie są wymagane (R43). Urządzenia protetyczne mogą być stosowane w celu wspomagania funkcji fizycznych, jednak osoby z CdLS mogą mieć trudności z ich tolerowaniem. Specyficzne urządzenia, takie jak urządzenia umożliwiające samodzielne jedzenie, są dostępne i zazwyczaj tolerowane(R44). Rozważając leczenie problemów mięśniowo-szkieletowych w CdLS, rodzice i lekarze powinni wziąć pod uwagę rokowanie co do rozwoju i mobilności danej osoby (R45). Niewielkie nieprawidłowości kończyn zwykle nie wymagają interwencji terapeutycznych.

Wady kończyn dolnych:

Poważne wady kończyn dolnych są rzadkie w CdLS (46,119). Około połowa osób z CdLS ma niewielkie różnice w długości nóg. Różnice w długości nóg powinny być oceniane podczas regularnych badań lekarskich (R46). U niewielkiej liczby osób z CdLS występują zaburzenia stawów biodrowych z powodu zmniejszonego przepływu krwi do kości udowej. Zwichnięcia bioder mogą również wystąpić w późniejszym życiu, szczególnie u osób, które są przykute do wózka inwalidzkiego lub przykute do łóżka (118). Nieprawidłowości kończyn dolnych powinny być leczone w taki sam sposób, jak w populacji ogólnej. Ważne są środki zapobiegawcze, które mogą obejmować fizykoterapię lub ortezy (np. usztywnienie lub szyna podtrzymująca kończyny). Czasami  korzystne mogą być zastrzyki z botoksu lub operacja(120).

Osoby z CdLS często doświadczają drobnych nieprawidłowości kończyn dolnych. Osoby te mogą mieć małe stopy, złączone palce, krótkie palce czwarte lub koślawe duże palce (hallux valgus) (3,10,59). Haluksy są częste u dorosłych z CdLS i mogą powodować trudności w chodzeniu, chociaż często nie jest wymagana korekcja chirurgiczna (59,118).

Napięte ścięgna udowe i ścięgna Achillesa są dość powszechne w CdLS. Przykurcze (trwałe skrócenie mięśnia lub stawu) mogą również wystąpić u niewielkiej liczby osób (59,115). Przykurcze w CdLS zwykle występują w kolanach, łokciach i/lub biodrach, co może przeszkadzać w poruszaniu się, np. siedzeniu, staniu i chodzeniu (118,122).

Skolioza:

Skolioza jest bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Pojawia się u około 30% osób z CdLS do 10 roku życia  (118)  i jest powszechna u dorosłych z ograniczonym poruszaniem się (59). Skolioza w CdLS powinna być oceniana podczas regularnych badań lekarskich (R46). 

Postępowanie w przypadku skoliozy w CdLS jest takie samo jak w populacji ogólnej, a operacja skoliozy wydaje się być skuteczna. Decyzje dotyczące leczenia operacyjnego w CdLS powinny uwzględniać rokowanie co do rozwoju i ruchomości. Malformacje kręgosłupa są bardzo rzadkie w CdLS i zazwyczaj nie występują żadne objawy (121).

Znajdź inne strony, które mają ten sam temat co ta strona The musculoskeletal system7 The musculoskeletal system1 The musculoskeletal system4
Antonie D. Kline, Joanna F. Moss, […]Raoul C. Hennekam
Antonie D. Kline, Joanna F. Moss, […]Raoul C. Hennekam

Adapted from: Kline, A. D., Moss, J. F., Selicorni, A., Bisgaard, A., Deardorff, M. A., Gillett, P. M., Ishman, S. L., Kerr, L. M., Levin, A. V., Mulder, P. A., Ramos, F. J., Wierzba, J., Ajmone, P.F., Axtell, D., Blagowidow, N., Cereda, A., Costantino, A., Cormier-Daire, V., FitzPatrick, D., Grados, M., Groves, L., Guthrie, W., Huisman, S., Kaiser, F. J., Koekkoek, G., Levis, M., Mariani, M., McCleery, J. P., Menke, L. A., Metrena, A., O’Connor, J., Oliver, C., Pie, J., Piening, S., Potter, C. J., Quaglio, A. L., Redeker, E., Richman, D., Rigamonti, C., Shi, A., Tümer, Z., Van Balkom, I. D. C. and Hennekam, R. C. (2018).

Adaptacja, wersja polska:
Studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Adaptacja, wersja polska, napisana przez Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, pod kierunkiem dr Wierzby z technicznym wsparciem WaihonaPedia, Gerritjan Koekkoek, bylibyśmy wdzięczni, gdybyś mógł nam dostarczyć poprawki

Praca nad polską adaptacją była możliwa dzięki wsparcie Polskich Rodzin

Historia strony
Ostatnio modyfikowane 2021/11/26 15:37 przez Natalia Omieczyńska
Utworzone 2019/03/27 15:09 przez Gerritjan Koekkoek
Przetłumaczone na pl 2021/11/26 15:37 przez Natalia Omieczyńska

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


  

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org