Informacje

Reflux


The most common and serious gastrointestinal problem in CdLS is reflux, also known as gastroesophageal reflux disease (GERD, or 'Gastroesophageal reflux disease').

In GERD, there is weakness of the muscles above the stomach that allows stomach acid to flow back into the oesophagus (esophagus) and, after some time, this causes increasingly severe pain (heartburn).

Zalecenie(a)

Reflux

R32
Należy brać pod uwagę chorobę refluksową przełyku (GERD) u każdej osoby z CdLS, ze względu na jej częstość i dużą zmienność objawów, które obejmują zaburzenia zachowania.
R33
Modyfikacja żywienia i inhibitory pompy protonowej (IPP) są lekami pierwszego rzutu w leczeniu GERD. Leki antyrefluksowe muszą być stosowane w maksymalnych dawkach. Interwencje chirurgiczne w przypadku GERD powinny być zarezerwowane dla tych osób z CdLS, u których leczenie żywieniowe i farmakologiczne okazało się nieskuteczne lub istnieje zagrożenie dla zdrowia dróg oddechowych.
R34
Jeśli objawy GERD utrzymują się, należy zdecydowanie rozważyć wykonanie endoskopii, dopóki osoba z CdLS jest jeszcze pod opieką pediatryczną.
R35
Należy omówić z rodziną pacjenta i wspólnie z nią podjąć decyzję o leczeniu przełyku Barretta, równoważąc potencjalny zysk zdrowotny i ryzyko dla osoby z CdLS.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Source:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

temat trzymający ten temat
Gastrointestinal Problems
'
Informacje

  

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org