informatie

Reflux


Het meest voorkomende en ernstigste gastro-intestinale probleem bij CdLS is reflux, ook wel bekend als gastro-oesofageale reflux-ziekte (GERD, ofwel 'Gastroesophageal reflux disease'). 

Bij GERD is er sprake van zwakte van de spieren boven de maag waardoor er maagzuur in de slokdarm (oesofagus) terug kan stromen en dit veroorzaakt na enige tijd steeds ernstiger pijn (maagzuurbrand).

Aanbeveling(en)

Reflux

R32
Overweeg altijd gastro-oesofageale reflux ziekte (GERD, Gastroesophageal reflux disease) bij een persoon met CdLS, omdat het vaak voorkomt en zich op veel verschillende manieren kan presenteren, inclusief moeilijk gedrag.
R33
Dieetaanpassing en proton pomp remmers (PPI) zijn eerstelijns behandelingen van GERD. Anti-reflux medicatie dient maximaal gedoseerd te worden. Chirurgische interventies vanwege GERD dienen beperkt te worden tot die individuen met CdLS waarbij dieetaanpassingen men medicamenteuze behandelingen onvoldoende helpen of die een bedreigde luchtweg hebben.
R34
Indien GERD symptomen persisteren, dient een endoscopie serieus overwogen te worden op het moment dat een individu met CdLS nog onder behandeling is bij de kinderarts.
R35
Onderzoek op Barretts Oesofagus dient besproken te worden met de familie en de beslissing dient samen met hen gemaakt te worden, waarbij de mogelijke gezondheidswinst afgewogen moet worden tegen de belasting voor het individu met CdLS.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Zoek andere pagina's die hetzelfde onderwerp delen als deze pagina Plannen voor de beste kwaliteit van leven12 Plannen voor de beste kwaliteit van leven3
Aangepast voor de Nederlandse situatie:
VSOP

Samen met de VSOP hebben onze families gekeken hoe zaken in Nederland aangepakt kunnen worden,

Source:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


  

Over de website-inhoud

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, doe dan mee, meld uzelf aan op onze website en stel een verbetering voor. Mocht U dit liever per email doen dan kan dat ook!

Stuur een email: vereniging@cdlsworld.org