Informacje

Social functioning including ASDs


Approximately just under half of all individuals with CdLS display symptoms of ASD. The three core characteristics of ASD include: Poor or unusual social interaction skills,  Delayed development or difficulties in verbal and non-verbal communication (e.g. gestures, pointing, showing, etc) and the presence of repetitive behavior.

Zalecenie(a)

Social functioning including ASDs

R56
U wszystkich osób z CdLS w przeciągu całego życia należy rozważać kliniczną diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), biorąc pod uwagę nietypowy przebieg choroby.
R57
R57: Oprócz standardowych narzędzi diagnostycznych ASD, należy przeprowadzić szczegółowe obserwacje w celu dokładnego określenia profilu funkcjonowania społecznego u osoby z CdLS.
R58
Interwencje specyficzne dla ASD powinny być rozważane u wszystkich osób z CdLS w połączeniu z metodami uwzględniającymi szerszy profil funkcjonowania społecznego zespołu.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Source:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


  

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org