informatie

Welke medische zorg kan iemand met CdLS nodig hebben?


Er zijn een aantal gebieden waar medische zorg nodig kan zijn in CdLS, afhankelijk van de ernst en de omgevingsomstandigheden.

Aanbeveling(en)

Welke medische zorg kan iemand met CdLS nodig hebben?

R10
Elke zuigeling en elk jong kind met CdLS dient, nadat de diagnose is vastgesteld, beoordeeld te worden op cardiale (hart-) en renale (nier-) afwijkingen.
R19
Regelmatige controle van elk kind met CdLS is nodig, bij voorkeur door een kinderarts of klinisch geneticus die ervaring heeft met de behandeling van individuen met CdLS; tijdschema's hangen af van plaatselijke praktijken en mogelijkheden.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Zoek andere pagina's die hetzelfde onderwerp delen als deze pagina Plannen voor de beste kwaliteit van leven11 Plannen voor de beste kwaliteit van leven3
Aangepast voor de Nederlandse situatie:
VSOP

Samen met de VSOP hebben onze families gekeken hoe zaken in Nederland aangepakt kunnen worden,

Source:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


  

Verdiep uw kennis over Cornelia de Lange syndroom

Wij organiseren onze information over Cornelia de Lange syndroom in onderwerpen. Je kunt onze onderwerpen hieronder doorbladeren. Onder elk onderwerp vindt u mogelijk meer gedetailleerde onderwerpen met information die voor u interessant kunnen zijn.

Over de website-inhoud

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, doe dan mee, meld uzelf aan op onze website en stel een verbetering voor. Mocht U dit liever per email doen dan kan dat ook!

Stuur een email: vereniging@cdlsworld.org