Historie doświadczeń

Keith


Keith ma 24 lata i mieszka na wsi w Irlandii z mamą, tatą i czwórką młodszego rodzeństwa. Rodzina Keitha stwierdziła, że lokalny ośrodek opieki dziennej nie odpowiada mu, teraz ma on indywidualny program zajęć oraz dodatkowe 12 godzin ćwiczeń tygodniowo przeprowadzanych przez personel, który przychodzi do domu.

Aparat cyfrowy i laptop pomagają skupić się na dobrym zachowaniu

Program zajęć jest starannie opracowywany przez jego rodzinę i co miesiąc weryfikowany przez agencję, która zapewnia Keithowi opiekę. Zajęcia są wybierane na podstawie obserwacji obecnych umiejętności Keitha i decyzji o tym, jakie umiejętności byłyby najbardziej przydatne do zdobycia, aby pomóc mu w niezależności. Jego osiągnięcia  są odnotowywane, a plan aktywności regularnie aktualizowany. W ramach tego planu  uczestniczył w ośmiu dniach w lokalnym college'u, co okazało się dużym sukcesem. Keith będzie uczestniczył w kolejnych ośmiu dniach od października 2011 r. do marca 2012 r., kiedy to ukończy szkołę z certyfikatem "Certificate in Contemporary Living".

Kiedy rozmawialiśmy z mamą Keitha, Catherine, Keith poprzedniego wieczoru przygotował kolację dla swojej rodziny. Przy odrobinie wsparcia kupił i ugotował mięso i warzywa.

Keith nosi przy sobie aparat cyfrowy, który on i jego rodzina uważają za wspaniałą pomoc w komunikacji, pomagającą Keithowi wyrazić to, co chce powiedzieć i dającą pretekst do rozpoczęcia rozmowy. Keith zaoszczędził również na zakup własnego laptopa. Ostatnio wziął udział w lokalnym programie pilotażowym, aby stworzyć swoją własną "cyfrową biografię", samodzielnie wybierając zdjęcia i muzykę. Zawarł tam szczegóły, takie jak przepisy, które lubi gotować.

Rodzina Keitha stara się zapewnić mu jak najwięcej okazji do interakcji społecznych, które są również włączone do jego programu zajęć. Keith nawiązał świetny kontakt z ludźmi z lokalnej społeczności. Ma także innych przyjaciół z trudnościami w uczeniu się, których poznał podczas różnych zajęć, takich jak warsztaty artystyczne. Keith co tydzień rozmawia z jedną ze swoich przyjaciółek przez telefon, ostatnio nawet do niego przyjechała .

Problemy we wczesnej dorosłości

Po tym, jak Keith opuścił szkołę i zaczął uczęszczać do dziennej placówki  opieki dla dorosłych, jemu i jego rodzinie było niezwykle trudno. Kiedy miał udać do ośrodka dziennej opieki, nie chciał wyjść rano ze swojego pokoju i blokował drzwi swoim łóżkiem. Sama zmiana środka transportu okazała się trudna - były poważne problemy z dotarciem do ośrodka autobusem, a Catherine opisuje, jak Keith "zamierał ze strachu", kiedy widział, że autobus nadjeżdża.
Z perspektywy czasu Catherine uważa, że Keith nie został odpowiednio przygotowany, aby poradzić sobie z nadchodzącymi zmianami, i uważa, że pod tym względem system go zawiódł.

Keith.png

Keith lubi przewidywalną rutynę i konkretne harmonogramy. Nieoczekiwane wydarzenia mogą powodować duże problemy z trudnymi zachowaniami, takimi jak trzymanie się kurczowo przedmiotów lub ludzi i nie puszczanie ich, gdy się o to poprosi. Często ,związane z nieoczekiwaną zmianą, zachowania te występują również bardziej ogólnie w sytuacjach, gdy jest przestraszony lub poproszony o zrobienie czegoś, czego nie chce zrobić.

Rodzina Keitha uważa, że kiedy uświadomiła sobie, że system opieki nie ma nic innego do zaoferowania poza ośrodkiem dziennym, był to początek trudnej i ważnej podróży; Catherine opisuje ten czas jako początkowo bardzo ponury. Przełomowym momentem dla rodziny było poddanie Keitha "Pozytywnej Ocenie Zachowania", która pomogła zidentyfikować czynniki wywołujące lęk Keitha oraz niektóre możliwe czynniki przyczyniające się do jego kurczowych zachowań. Ponadto duża poprawa nastąpiła, gdy Keith otrzymał swój aparat cyfrowy i zaczął go skutecznie używać do interakcji. Laptop dał mu również nowe sposoby komunikacji z ludźmi. Rodzina Keitha była początkowo zaniepokojona zajęciami, na które Keith zapisał się, aby stworzyć swoją cyfrową biografię, ponieważ nie znał 11 innych uczestników ani wykładowców. Wydaje się jednak, że ostatnio Keith stał się mniej nerwowy i bardzo polubił kurs; on i jego rodzina są bardzo dumni z jego wyników. Kolejnym przełomem było uzyskanie przez Keitha własnego samochodu: pracownicy opieki mogą teraz wozić Keitha wszędzie tam, gdzie jest potrzebny, bez stresu i nieprzewidywalności transportu publicznego.

Keith chciałby pewnego dnia przebudować rodzinny garaż tak, aby stał się jego własnym domem, a jego rodzice bardzo chcą, aby tak się stało w przyszłości. Keith wyraził również zainteresowanie pracą, a jego rodzina ma nadzieję, że praca polegająca na wykonywaniu podstawowych czynności w środowisku opiekuńczym, będzie dla niego dostępna.
Nie oznacza to, że Keith nadal nie doświadcza problemów, zwłaszcza gdy sytuacja jest nieprzewidywalna. W okresie letnim, kiedy do pracy z nim przychodzili nowi i różni pracownicy, pojawiły się trudności, a agresywne zachowania  Keitha nasiliły się. Jednak jego rodzina w coraz większym stopniu opracowuje sposoby ich minimalizowania (częściowo w oparciu o wyniki "Pozytywnej Oceny Zachowania"). W przyszłorocznym kalendarzu Catherine już zaznacza lato jako potencjalnie trudny okres dla Keitha i planuje przygotować go na to w ciągu roku. Uważa również, że uczą się negocjować ilość informacji, których Keith potrzebuje przed wydarzeniami, aby przygotować go bez wywoływania niepotrzebnego niepokoju w okresie poprzedzającym.

Catherine uważa, że w ciągu ostatnich lat Keith poczynił niezwykłe postępy i że w 99% przypadków jego podróż jest "godna, ważna i piękna".

Catherine
Catherine

Chcemy podziękować Keiths {2}, {1}, za podzielenie się z nami historią {0}s.

Historia strony
Ostatnio modyfikowane 2021/11/28 20:07 przez Sebastian Perwejnis
Utworzone 2021/05/23 11:29 przez Gerritjan Koekkoek
Przetłumaczone na pl 2021/11/28 20:02 przez Sebastian Perwejnis

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


  

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org