informatie

Zelfbeschadigend en agressief gedrag


Zelfbeschadigend gedrag (automutilatie) betreft gericht gedrag dat schade kan veroorzaken, zoals het rood worden van de huid, blauwe plekken, bloeden, haarverlies, etc. 

Zelfbeschadigend gedrag komt veel voor bij individuen met CdLS en omvat gedrag zoals zichzelf slaan, hoofdbonken of zichzelf bijten, hoewel het niet  onvermijdelijke consequentie van het syndroom is

Sommig gedrag dat te zien is bij CdLS kan gelijk zijn aan zelfbeschadigend gedrag zonder lichamelijke schade op te leveren. Dergelijk gedrag kan in de loop van de tijd verworden tot zelfbeschadigend gedrag.

Aanbeveling(en)

Zelfbeschadigend en agressief gedrag

R54
Om de oorzaak van zelfbeschadigend gedrag bij individuen met CdLS te identificeren, dient medische beoordeling gericht op bronnen van pijn gevolgd te worden door gedragsbeoordeling van zelfbeheersing en vervolgens functionele analyse.
R55
Behandeling van zelfbeschadigend gedrag dient zowel medische als gedragsmatige strategieën te omvatten.

Onze publicaties

publicaties

How to Address Challenging Behaviors Webinar

publicaties

Features of Cornelia de Lange Syndrome relevant to self-injury

publicaties

Gedrag bij jong volwassenen

publicaties

Self-injurious behaviour in Cornelia de Lange Syndrome

publicaties

Dental related medical problems that might be associated with self-injurious behaviour

publicaties

Eye problems often associated with Self Injurous Behaviour

publicaties

Communication

publicaties

SELF-INJURIOUS BEHAVIOUR IN CORNELIA DE LANGE SYNDROME, A Guide for Parents and Carers

publicaties

Zelfverwondend gedrag bij CdLS: een interdisciplinaire puzzel

publicaties

Intellectual disability as relevant to self-injurious behaviour

publicaties

Self-injurious behaviour in people with intellectual disability

publicaties

Ervaringen over het volwassen worden met CdLS

publicaties

Self-injury and aggression

publicaties

Behavioural challenges in children and adults with CdLS

publicaties

Assessment of the causes of self-injurious behaviour

publicaties

Ear problems often associated with Self Injurious Behaviour

publicaties

Gastro-intestinal disorders often associated with self injurious behaviour

publicaties

Medical and physical features of Cornelia de Lange Syndrome relevant to self-injury

publicaties

Bone and joint problems often associated with self injurious behaviour

publicaties

Stereotyped behaviour

publicaties

INTERVENTIONS FOR SELF-INJURIOUS BEHAVIOUR

publicaties

Zelfbeschadigend en agressief gedrag

publicaties

Neurodevelopmental Disorders and Behavioral Management

publicaties

Causes of self-injurious behaviour in Cornelia de Lange Syndrome


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


  

Over de website-inhoud

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, doe dan mee, meld uzelf aan op onze website en stel een verbetering voor. Mocht U dit liever per email doen dan kan dat ook!

Stuur een email: vereniging@cdlsworld.org