Zapytaj eksperta

Upper limb abnormalities:


        Rodzice, opiekunowie, pracownicy służby zdrowia i nauczyciele często mają wątpliwości i pytania dotyczące opieki i dobrego samopoczucia osób z Zespół Cornelia de Lange (CdLS). 

Physical function is usually remarkably good in individuals with CdLS who have limb abnormalities. Therefore, physical therapy (physiotherapy) or surgical procedures are usually not required. 

Prosthetic devices may be used to aid physical function, however, individuals with CdLS may find difficulty tolerating them.


Zalecenie(a)

Upper limb abnormalities:

R43
Ponieważ sprawność jest często bardzo dobra przy dużych anomaliach kończyn, zaleca się ostrożność w odniesieniu do zabiegów chirurgicznych u osób z CdLS.
R44
W zależności od potrzeb i poziomu akceptacji u osób z CdLS należy rozważyć zastosowanie urządzeń protetycznych.
R45
Rokowanie dotyczące rozwoju i sprawności ruchowej powinno być brane pod uwagę przy rozważaniu leczenia problemów mięśniowo-szkieletowych u osób z CdLS.

Nasze pytania i odpowiedzi naszych ekspertów


                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Legal Disclaimer

Please take note that the Ask the Expert service is comprised of volunteer professionals in various areas of focus. Answers are not considered a medical, behavioral, or educational consultation. Ask the Expert is not a substitute for the care and attention your child’s personal physician, psychologist, educational consultant, or social worker can deliver.

xwiki:WaihonaPartners.plGdansk.WebHome

Czy masz pytanie, które chciałbyś zadać?

Zadaj pytanie

Czy potrzebujesz pilnie pomocy? plGdansk!