vraag het onze experts

Guideline translations for figures

 
For parents, caregivers, health care providers, and teachers, concerns and questions often arise regarding the care and well-being of individuals with Cornelia de Lange syndroom. 

cdls.guideline.fig2.spectrum=CdLS spectrum
cdls.guideline.fig2.other=Other phenotypes sharing limited signs of CdLS
cdls.guideline.fig2.non.classic=Non-classic CdLS phenotype
cdls.guideline.fig2.classic=Classic CdLS phenotype
cdls.guideline.fig2.variant=Variant in a gene involved in dysregulated cohesin functioning
cdls.guideline.fig2.unknown=?
cdls.guideline.fig2.variantother=Variant in other gene

cdls.guideline.fig3.eyebrows=Thick eyebrows
cdls.guideline.fig3.shortnose=Short nose
cdls.guideline.fig3.thinupperlip=Thin upper lip vermilion
cdls.guideline.fig3.synophrys=Synophrys
cdls.guideline.fig3.nasalridge=Concave nasal ridge
cdls.guideline.fig3.upturnednasal=Upturned nasal tip
cdls.guideline.fig3.longphiltrum=Long, indistinct philtrum
cdls.guideline.fig3.downturnedcornersmouth=Downturned corners of mouth


We currently have no questions on this topic, maybe if there are more topics on this page scroll down...


Failed to execute the [velocity] macro. Cause: [Index: 16, Size: 16]. Click on this message for details.

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

Do you have a question you would like to ask?

Ask a Question