Zapytaj eksperta

Sleep


        Rodzice, opiekunowie, pracownicy służby zdrowia i nauczyciele często mają wątpliwości i pytania dotyczące opieki i dobrego samopoczucia osób z Zespół Cornelia de Lange (CdLS). 

Sleep-related difficulties are very common in CdLS and can begin as early as infancy. Difficulties can include insomnia (difficulty falling and/or staying asleep), apnoea (breathing temporarily stops during sleep), daytime drowsiness and frequent daytime napping.


Zalecenie(a)

Sleep

R49
Problemy ze snem u osób z CdLS mogą mieć poważne konsekwencje, dlatego też należy rozważyć behawioralne metody leczenia zaburzeń snu.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Legal Disclaimer

Please take note that the Ask the Expert service is comprised of volunteer professionals in various areas of focus. Answers are not considered a medical, behavioral, or educational consultation. Ask the Expert is not a substitute for the care and attention your child’s personal physician, psychologist, educational consultant, or social worker can deliver.

xwiki:WaihonaPartners.plGdansk.WebHome

Czy masz pytanie, które chciałbyś zadać?

Zadaj pytanie

Czy potrzebujesz pilnie pomocy? plGdansk!