Zapytaj eksperta

Gastrointestinal Problems


        Rodzice, opiekunowie, pracownicy służby zdrowia i nauczyciele często mają wątpliwości i pytania dotyczące opieki i dobrego samopoczucia osób z Zespół Cornelia de Lange (CdLS). 

Gastrointestinal problems are one of the most common health problems in CdLS. Difficulties with the upper gastrointestinal tract, including the oesophagus, stomach and upper small intestine are common. Many gastrointestinal problems in CdLS are present from birth and often constrict or block areas of the digestive system.


Zalecenie(a)

Gastrointestinal Problems

R28
Każdy noworodek, u którego podejrzewa się lub potwierdzono występowanie CdLS, powinien zostać poddany dokładnej ocenie pod kątem oznak i objawów typowych dla wad rozwojowych przewodu pokarmowego.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Legal Disclaimer

Please take note that the Ask the Expert service is comprised of volunteer professionals in various areas of focus. Answers are not considered a medical, behavioral, or educational consultation. Ask the Expert is not a substitute for the care and attention your child’s personal physician, psychologist, educational consultant, or social worker can deliver.

xwiki:WaihonaPartners.plGdansk.WebHome

Czy masz pytanie, które chciałbyś zadać?

Zadaj pytanie

Czy potrzebujesz pilnie pomocy? plGdansk!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


  

Pogłęb swoją wiedzę na temat Zespół Cornelia de Lange (CdLS).

Organizujemy nasze answers o Zespół Cornelia de Lange (CdLS) w tematach. Możesz przeglądać nasze tematy poniżej. Poniżej każdego tematu możesz znaleźć bardziej szczegółowe tematy z answers, które mogą Cię zainteresować.