vraag het onze experts

Veranderen Cognitieve en Gedragskenmerken met de Leeftijd bij in CdLS?

 
For parents, caregivers, health care providers, and teachers, concerns and questions often arise regarding the care and well-being of individuals with Cornelia de Lange syndroom. 

Onderzoek suggereert dat gedrags-, emotionele en cognitieve kenmerken bij CdLS kunnen veranderen met de leeftijd. 

Bevindingen van één studie duiden op een verband tussen leeftijd en een grotere mate van gedragsproblemen bij individuen met CdLS. In dit onderzoek was een oudere leeftijd specifiek geassocieerd met lagere niveaus van plezier en toegenomen aandringen op gelijkheid. Dit wijst erop dat oudere individuen met CdLS meer problemen vertonen.


Aanbeveling(en)

Veranderen Cognitieve en Gedragskenmerken met de Leeftijd bij in CdLS?

R65
Individuen met CdLS dienen extra ondersteuning te krijgen tijdens de adolescentie en jong-volwassenheid, met een persoonsgerichte aanpak om geestelijke gezondheidskwesties en storend gedrag te reduceren.

We currently have no questions on this topic, maybe if there are more topics on this page scroll down...


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

Do you have a question you would like to ask?

Ask a Question