vraag het onze experts

Sociaal functioneren en Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)


        Ouders, verzorgers, zorgverleners en leraren hebben vaak vragen over de zorg en het welzijn van mensen met Cornelia de Lange syndroom. 

Ongeveer iets minder dan de helft van alle individuen met CdLS vertonen symptomen van ASS. De drie kern-kenmerken van ASS zijn: Slechte of ongewone sociale vaardigheden, Achterblijvende ontwikkeling of problemen met verbale en non-verbale communicatie (b.v. gebaren, wijzen, tonen, etc.) en de aanwezigheid van repetitief gedrag.


Aanbeveling(en)

Sociaal functioneren en Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

R56
Een klinische ASS diagnose dient overwogen te worden bij alle individuen met CdLS gedurende hun hele leven, waarbij rekening gehouden moet worden met atypische presentatie.
R57
R57: In aanvulling op gestandaardiseerde ASS diagnostische hulpmiddelen dienen gedetailleerde observaties uitgevoerd te worden om het profiel van sociaal functioneren bij een individu met CdLS nauwkeurig te definiëren.
R58
ASS-specifieke interventies moeten overwogen worden bij alle individuen met CdLS, in combinatie met aanpakken die rekening houden met het bredere profiel van sociaal functioneren van het syndroom.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

xwiki:WaihonaPartners.amcCDLS.WebHome

Heeft u een vraag die u graag zou willen stellen?

Stel een vraag