Zapytaj eksperta

Sensory processing


        Rodzice, opiekunowie, pracownicy służby zdrowia i nauczyciele często mają wątpliwości i pytania dotyczące opieki i dobrego samopoczucia osób z Zespół Cornelia de Lange (CdLS). 

Sensory processing is a term that describes how the brain takes in and manages input from all the senses. In sensory processing, the brain deals with information from the five traditional senses (touch, taste, smell, sound and sight) and two other senses which contribute to a person’s balance (movement and awareness of where their body parts are in space).

Difficulties in sensory processing can lead to hyposensitivity and hypersensitivity. Individuals with CdLS usually experience difficulties in sensory processing, regardless of their level of intellectual disability.


Zalecenie(a)

Sensory processing

R50
Należy ocenić nadwrażliwość i niedowrażliwość oraz inne trudności w przetwarzaniu sensorycznym, a także wdrożyć strategie wsparcia u osób z CdLS w trakcie całego ich życia.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Legal Disclaimer

Please take note that the Ask the Expert service is comprised of volunteer professionals in various areas of focus. Answers are not considered a medical, behavioral, or educational consultation. Ask the Expert is not a substitute for the care and attention your child’s personal physician, psychologist, educational consultant, or social worker can deliver.

xwiki:WaihonaPartners.plGdansk.WebHome

Czy masz pytanie, które chciałbyś zadać?

Zadaj pytanie

Czy potrzebujesz pilnie pomocy? plGdansk!