vraag het onze experts

tada

Behavior/Dental/Molars


Vraag

My son has been self injuring himself for the last six months by biting through his lips and fingers. He had an endoscopy and an upper GI. Both tests came back normal. However, my son also has his two 6-year molars coming in. They were not noticed until four months ago because of the problem of him not opening his mouth. Could this be the problem for the behavior?

Antwoord van onze experts

The eruption of the 6-year first permanent molars can take a long time. They can first enter the mouth as early as age 5 for girls and 5 ½ for boys. However, 6 to 6 1/2 years is more the norm. It can be a long process for them to settle into their eventual position within the dental arch, although three to six months is not unusual. Most of the time parents are not even aware of the teeth erupting into the mouth. The process is slow and uneventful. There is usually very little discomfort, not at all like the baby teeth erupting in an infant. Therefore, I would not attribute behavioral changes to the eruption of the six year permanent molars.

There can, however, be the presence of an infection (pericoronitis) when food gets trapped under the tissue, (operculum) that sits on the top of the molar as it erupts through the gums. This tissue eventually sloughs away but it can cause some discomfort if it gets infected. I suggest that the dentist look at the tissue and see if it is either gone or if it is still present, making sure it is not infected. It could be very uncomfortable and possibly cause irritational behavioral changes.

There also could be other hidden problems, such as dental abscess in another location, sinus infection, or and ear infection that should be ruled out.

RM/TK 7-13-10

Antwoord is gecontroleerd en geldig voor
us

Aanbeveling(en)

Voedings- en tandproblemen

R12
Bij elk individu met CdLS met langdurige en ernstige voedingsproblemen, dient een multidisciplinaire beoordeling (door zorgverleners vanuit veel disciplines) gemaakt te worden, waarbij (tijdelijke) plaatsing van een voedingssonde (via operatieve opening van het abdomen naar de maag) overwogen moet worden als toevoeging aan orale voeding.
R13
In individuen met CdLS die bij herhaling luchtweginfecties hebben, moeten reflux en/of aspiratie (inademen van vreemde voorwerpen in de luchtwegen) uitgesloten worden.
R14
Het gehemelte moet zorgvuldig onderzocht worden na de diagnose CdLS. Indien er sprake is van symptomen van een (submucosaal) gespleten gehemelte, is verwijzing naar een specialist voor verdere beoordeling geïndiceerd.
R15
Tandheelkundige controle en reiniging dienen regelmatig plaats te vinden; een grondiger onderzoek of behandeling onder narcose kan nodig zijn.

Aanbeveling(en)

Zelfbeschadigend en agressief gedrag

R54
Om de oorzaak van zelfbeschadigend gedrag bij individuen met CdLS te identificeren, dient medische beoordeling gericht op bronnen van pijn gevolgd te worden door gedragsbeoordeling van zelfbeheersing en vervolgens functionele analyse.
R55
Behandeling van zelfbeschadigend gedrag dient zowel medische als gedragsmatige strategieën te omvatten.

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

Heeft u een vraag die u graag zou willen stellen?

Stel een vraag