Zapytaj eksperta

tada

Behavior; Hand Staring, Mouthing Objects


Pytanie

During the convention I noticed several children with their arms extended straight out in front of them, staring at their hands. Is there a reason for this? Also why do children with the syndrome tend to mouth everything? Since this can be so dangerous, how can it be discouraged?

Odpowiedź naszych ekspertów

Staring at hands (or feet) is a normal developmental phase which usually occurs in infancy. This interest in “self” sometimes occurs later or longer among children with CdLS. Staring at the hands is also seen in autism and some children with CdLS have autistic-like habits. Exploration of the “non-self”- or mouthing objects- is another normal phase of infant development which sometimes occurs late in CdLS. There is no way to prevent this, so I suggest “child proofing” the environment by removing sharp, small objects or toxic substances from reach.

LJ/TK 7-13-10

Zatwierdzone przezClinical Advisory Board (CAB)
Odpowiedź jest sprawdzana i ważna dla
us

Zalecenie(a)

Social functioning including ASDs

R56
U wszystkich osób z CdLS w przeciągu całego życia należy rozważać kliniczną diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), biorąc pod uwagę nietypowy przebieg choroby.
R57
R57: Oprócz standardowych narzędzi diagnostycznych ASD, należy przeprowadzić szczegółowe obserwacje w celu dokładnego określenia profilu funkcjonowania społecznego u osoby z CdLS.
R58
Interwencje specyficzne dla ASD powinny być rozważane u wszystkich osób z CdLS w połączeniu z metodami uwzględniającymi szerszy profil funkcjonowania społecznego zespołu.

Zalecenie(a)

Repetitive behaviour

R56
U wszystkich osób z CdLS w przeciągu całego życia należy rozważać kliniczną diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), biorąc pod uwagę nietypowy przebieg choroby.
R57
R57: Oprócz standardowych narzędzi diagnostycznych ASD, należy przeprowadzić szczegółowe obserwacje w celu dokładnego określenia profilu funkcjonowania społecznego u osoby z CdLS.
R58
Interwencje specyficzne dla ASD powinny być rozważane u wszystkich osób z CdLS w połączeniu z metodami uwzględniającymi szerszy profil funkcjonowania społecznego zespołu.

Legal Disclaimer

Please take note that the Ask the Expert service is comprised of volunteer professionals in various areas of focus. Answers are not considered a medical, behavioral, or educational consultation. Ask the Expert is not a substitute for the care and attention your child’s personal physician, psychologist, educational consultant, or social worker can deliver.

Czy masz pytanie, które chciałbyś zadać?

Zadaj pytanie

Czy potrzebujesz pilnie pomocy? plGdansk!