vraag het onze experts

tada

Behavior; Hand Staring, Mouthing Objects


Vraag

During the convention I noticed several children with their arms extended straight out in front of them, staring at their hands. Is there a reason for this? Also why do children with the syndrome tend to mouth everything? Since this can be so dangerous, how can it be discouraged?

Antwoord van onze experts

Staring at hands (or feet) is a normal developmental phase which usually occurs in infancy. This interest in “self” sometimes occurs later or longer among children with CdLS. Staring at the hands is also seen in autism and some children with CdLS have autistic-like habits. Exploration of the “non-self”- or mouthing objects- is another normal phase of infant development which sometimes occurs late in CdLS. There is no way to prevent this, so I suggest “child proofing” the environment by removing sharp, small objects or toxic substances from reach.

LJ/TK 7-13-10

Antwoord is gecontroleerd en geldig voor
us

Aanbeveling(en)

Sociaal functioneren en Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

R56
Een klinische ASS diagnose dient overwogen te worden bij alle individuen met CdLS gedurende hun hele leven, waarbij rekening gehouden moet worden met atypische presentatie.
R57
R57: In aanvulling op gestandaardiseerde ASS diagnostische hulpmiddelen dienen gedetailleerde observaties uitgevoerd te worden om het profiel van sociaal functioneren bij een individu met CdLS nauwkeurig te definiëren.
R58
ASS-specifieke interventies moeten overwogen worden bij alle individuen met CdLS, in combinatie met aanpakken die rekening houden met het bredere profiel van sociaal functioneren van het syndroom.

Aanbeveling(en)

Repetitief gedrag

R56
Een klinische ASS diagnose dient overwogen te worden bij alle individuen met CdLS gedurende hun hele leven, waarbij rekening gehouden moet worden met atypische presentatie.
R57
R57: In aanvulling op gestandaardiseerde ASS diagnostische hulpmiddelen dienen gedetailleerde observaties uitgevoerd te worden om het profiel van sociaal functioneren bij een individu met CdLS nauwkeurig te definiëren.
R58
ASS-specifieke interventies moeten overwogen worden bij alle individuen met CdLS, in combinatie met aanpakken die rekening houden met het bredere profiel van sociaal functioneren van het syndroom.

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

Heeft u een vraag die u graag zou willen stellen?

Stel een vraag