vraag het onze experts

tada

Behavior Medications
Vraag

A young man with CdLS (age 14 and 56 lbs. has a dual diagnosis of CdLS and autism. He is aggressive toward others and self-injurious. Caregiver reports little success with Buspar, Paxcil or Tegretol. I am unsure of dosages, amount of time on each medication. Behavior problems are worsening.


Is there another medication that the family should try? Risperdal? Naltrexone?Antwoord van onze experts

My first recommended drugs for CdLS are Elavil and Clonidine. Naltrexone is really a long-term drug, but it may be worth a try. Risperidone is not a bad choice, but start at a very low dose.TG/TK 7-13-2010

Antwoord is gecontroleerd en geldig voor
us

Aanbeveling(en)

Zelfbeschadigend en agressief gedrag

R54
Om de oorzaak van zelfbeschadigend gedrag bij individuen met CdLS te identificeren, dient medische beoordeling gericht op bronnen van pijn gevolgd te worden door gedragsbeoordeling van zelfbeheersing en vervolgens functionele analyse.
R55
Behandeling van zelfbeschadigend gedrag dient zowel medische als gedragsmatige strategieën te omvatten.

Aanbeveling(en)

Sociaal functioneren en Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

R56
Een klinische ASS diagnose dient overwogen te worden bij alle individuen met CdLS gedurende hun hele leven, waarbij rekening gehouden moet worden met atypische presentatie.
R57
R57: In aanvulling op gestandaardiseerde ASS diagnostische hulpmiddelen dienen gedetailleerde observaties uitgevoerd te worden om het profiel van sociaal functioneren bij een individu met CdLS nauwkeurig te definiëren.
R58
ASS-specifieke interventies moeten overwogen worden bij alle individuen met CdLS, in combinatie met aanpakken die rekening houden met het bredere profiel van sociaal functioneren van het syndroom.

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

Heeft u een vraag die u graag zou willen stellen?

Stel een vraag