vraag het onze experts

tada

Woedeaanvallen en agressief gedrag


Vraag

Zit er een patroon in woedeuitbarstingen en agressief gedrag bij mensen met CdLS? Zijn er bepaalde medicijnen die deze cycli kunnen tegengaan?

Antwoord van onze experts

De woedeuitbarstingen en agressief gedrag komen inderdaad in cycli voor, en sommige psychiaters denken dat dit een bewijs is voor manische depressiviteit. Er is geen verschil tussen kinderen en ouders; soms komen de gedragsproblemen opeenvolgend, oftewel in ‘cycli’. Medicijnen voor manische depressiviteit werken echter lang niet in alle gevallen.

Antwoord is gecontroleerd en geldig voor
nl

Aanbeveling(en)

Pijn en gedrag

R18
Omdat pijn makkelijk gemist kan worden bij een kind met CdLS, dienen alle zorgverleners zich bewust te zijn van de verschillende uitingsvormen en mogelijke bronnen van pijn. Het gebruik van specifieke hulpmiddelen om pijn te beoordelen worden aangeraden.

Aanbeveling(en)

Zelfbeschadigend en agressief gedrag

R54
Om de oorzaak van zelfbeschadigend gedrag bij individuen met CdLS te identificeren, dient medische beoordeling gericht op bronnen van pijn gevolgd te worden door gedragsbeoordeling van zelfbeheersing en vervolgens functionele analyse.
R55
Behandeling van zelfbeschadigend gedrag dient zowel medische als gedragsmatige strategieën te omvatten.

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

Heeft u een vraag die u graag zou willen stellen?

Stel een vraag