vraag het onze experts

tada

Encopresis


Vraag

The psychologist for a 10-year-old boy reports that this young manÕs extreme acting- out behaviors have been stabilized with medication and therapy. A new symptom has arisen: encopresis. The psychologist notes that the young man used to verbalize to his mom when he needed to make a bowel movement but now does not seem to know it is happening or try to communicate this. Incidents are happening primarily in the morning. Any suggestions? Could bowel control or lack of sensation be a side effect of medication?

Antwoord van onze experts

Bowel activity can always be potentially related to medications. However, encopresis is usually a behavioral issue. It starts with conscious withholding of stool, which in turn stretches the bowel and decreases the sensation of knowing when the body wants to have a bowel movement. Stool becomes impacted, and some liquid will seep around the impaction and leak out. Treatment involves retraining the bowel following a clean-out. The clean-out usually consists of a Fleet enema for three days, oral administration of mineral oil and a stool softener for months until the problem is corrected, scheduled sitting times for bowel movements, and lots of positive reinforcement. Based on what you described, it doesn't necessarily sound like encopresis. It sounds like accidents. This too could be behavioral. I would strongly recommend that this all be discussed with the child's pediatrician.

TK 7-13-10

Antwoord is gecontroleerd en geldig voor
us
Zoek andere pagina's die hetzelfde onderwerp delen als deze pagina Adaptief gedrag4 Adaptief gedrag1 Adaptief gedrag5

Aanbeveling(en)

Adaptief gedrag

R51
Het vergroten van de adaptieve vaardigheden om zelfstandigheid te verbeteren dient een speerpunt te blijven gedurende het hele leven en moet ook specifieke gepersonaliseerde doelen en leerstrategieën omvatten.
R52
Individuen met CdLS dienen extra ontwikkelings- en leerondersteuning te krijgen om zo hun maximale cognitieve en onderwijspotentieel te bereiken, waarbij rekening wordt gehouden met hun specifieke cognitieve beperkingen.
R53
Cognitieve sterke en zwakke punten van individuen met CdLS dienen beoordeeld te worden om zo passende onderwijs- en interventie-strategieën te ontwerpen.

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

Heeft u een vraag die u graag zou willen stellen?

Stel een vraag