Zapytaj eksperta

tada

Obsessive-Compulsive behavior


Pytanie

Is there anything that I can do to control my daughter's banging, tapping and stomping? She has exhibited no really self-injurious behavior. But, she has shown what I think is called stereotyped behavior (from Chris Oliver's article on behavior). She constantly opens and closes (sometimes slams) doors, but I control that by putting a towel at the top, and that discourages that behavior. But, she constantly bangs or taps with her upper limbs, and she constantly stomps. I wonder if she really has any control over it. Then, I read the article by Oliver and Hyman that said some children with CdLS may not be able to control certain obsessive-type actions. So, I don't know how to respond: should I just let her continue, and just focus on other things, or should I continue to try to redirect her behavior as much as I can?

Odpowiedź naszych ekspertów

Obsessive-Compulsive behavior is not entirely under an individual's control, and it is appropriate to let some of it continue, if it is harmless, and if it serves a function  e.g., to reduce tension. But it is also good to try to control it or to redirect it into more productive or pro-social areas, insofar as you can do that, gently, and consistently, over time. It is good for kids to develop as much control over it as they can, and redirection can help them do that

TG/ TK 7-13-10

Zatwierdzone przezClinical Advisory Board (CAB)
Odpowiedź jest sprawdzana i ważna dla
us

Zalecenie(a)

Self-injurious and aggressive behaviour

R54
Aby zidentyfikować przyczynę zachowań samookaleczających u osób z CdLS, po ocenie medycznej, szczególnie w poszukiwaniu źródeł bólu, należy przeprowadzić ocenę behawioralną, a następnie analizę funkcjonalną.
R55
Leczenie zachowań samookaleczających powinno obejmować zarówno strategie medyczne, jak i behawioralne.

Zalecenie(a)

Anxiety

R59
Interwencje ukierunkowane na problematyczne zachowania powtarzalne u osób z CdLS powinny uwzględniać lęk, problemy sensoryczne i wymagania społeczne. Interwencje te powinny również uwzględniać czynniki środowiskowe.
R60
W przypadku zmian w zachowaniu należy brać pod uwagę nietypowy obraz zaburzeń lękowych i zaburzeń nastroju.
R61
Ponieważ lęk jest powszechny u osób z CdLS w okresach zmian środowiskowych/przejść, należy wdrożyć zaplanowany program.
R62
Leczenie zaburzeń lękowych i nastroju u osób z CdLS powinno być rozważane z wykorzystaniem interwencji psychospołecznych (terapii) i farmakoterapii (leków).

Legal Disclaimer

Please take note that the Ask the Expert service is comprised of volunteer professionals in various areas of focus. Answers are not considered a medical, behavioral, or educational consultation. Ask the Expert is not a substitute for the care and attention your child’s personal physician, psychologist, educational consultant, or social worker can deliver.

Czy masz pytanie, które chciałbyś zadać?

Zadaj pytanie

Czy potrzebujesz pilnie pomocy? plGdansk!