Zapytaj eksperta

tada

Staring and Mouthing


Pytanie

During a CdLS gathering, I noticed several children with their arms extended straight out in front of them, staring at their hands. Is there a reason for this? Also, why do children with the syndrome seem to mouth everything? Since this can be so dangerous, how can it be discouraged?

Odpowiedź naszych ekspertów

Staring at hands (or feet) is a normal developmental phase which usually occurs in infancy. This interest in "self" sometimes occurs later among children with CdLS. Exploration of the "non-self" or mouthing of objects is another normal phase of infant development which sometimes occurs late in CdLS. There is no way to prevent this, so I suggest “child proofing” the environment by removing small, sharp objects or toxic substances from reach

LJ/ TK 7-13-10

Zatwierdzone przezClinical Advisory Board (CAB)
Odpowiedź jest sprawdzana i ważna dla
us
Znajdź inne strony, które mają ten sam temat co ta strona Adaptive behaviour in CdLS5 Adaptive behaviour in CdLS1 Adaptive behaviour in CdLS5

Zalecenie(a)

Adaptive behaviour in CdLS

R51
Zwiększanie umiejętności adaptacyjnych w celu zwiększenia niezależności osoby powinno pozostać w centrum uwagi przez całe życie. Powinno obejmować spersonalizowane, konkretne cele i strategie nauczania.
R52
Osobom z CdLS należy zapewnić dodatkowe wsparcie rozwojowe i edukacyjne, aby mogły osiągnąć swój maksymalny potencjał poznawczy i edukacyjny, biorąc pod uwagę ich indywidualne zaburzenia poznawcze.
R53
Mocne i słabe strony poznawcze osób z CdLS powinny być oceniane w celu opracowania strategii edukacyjnych i interwencyjnych.

Legal Disclaimer

Please take note that the Ask the Expert service is comprised of volunteer professionals in various areas of focus. Answers are not considered a medical, behavioral, or educational consultation. Ask the Expert is not a substitute for the care and attention your child’s personal physician, psychologist, educational consultant, or social worker can deliver.

Czy masz pytanie, które chciałbyś zadać?

Zadaj pytanie

Czy potrzebujesz pilnie pomocy? plGdansk!