vraag het onze experts

tada

Staring and Mouthing


Vraag

During a CdLS gathering, I noticed several children with their arms extended straight out in front of them, staring at their hands. Is there a reason for this? Also, why do children with the syndrome seem to mouth everything? Since this can be so dangerous, how can it be discouraged?

Antwoord van onze experts

Staring at hands (or feet) is a normal developmental phase which usually occurs in infancy. This interest in "self" sometimes occurs later among children with CdLS. Exploration of the "non-self" or mouthing of objects is another normal phase of infant development which sometimes occurs late in CdLS. There is no way to prevent this, so I suggest “child proofing” the environment by removing small, sharp objects or toxic substances from reach

LJ/ TK 7-13-10

Antwoord is gecontroleerd en geldig voor
us
Zoek andere pagina's die hetzelfde onderwerp delen als deze pagina Adaptief gedrag4 Adaptief gedrag1 Adaptief gedrag5

Aanbeveling(en)

Adaptief gedrag

R51
Het vergroten van de adaptieve vaardigheden om zelfstandigheid te verbeteren dient een speerpunt te blijven gedurende het hele leven en moet ook specifieke gepersonaliseerde doelen en leerstrategieën omvatten.
R52
Individuen met CdLS dienen extra ontwikkelings- en leerondersteuning te krijgen om zo hun maximale cognitieve en onderwijspotentieel te bereiken, waarbij rekening wordt gehouden met hun specifieke cognitieve beperkingen.
R53
Cognitieve sterke en zwakke punten van individuen met CdLS dienen beoordeeld te worden om zo passende onderwijs- en interventie-strategieën te ontwerpen.

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

Heeft u een vraag die u graag zou willen stellen?

Stel een vraag