vraag het onze experts

tada

Side Effects of Elavil


Vraag

A 24-year-old female with CdLS was on Elavil but is being switched to Prozac (10 mg to be increased to 20 mg) for self-injurious behavior. Her mother is noticing side effects that, as she describes, resemble "Jacksonian" seizures with tremors and shaking of legs, but not losing consciousness. Can this be a side effect of the Prozac or the withdrawal from Elavil?

Antwoord van onze experts

It is most likely Elavil withdrawal and not a seizure.

TG /TK 7-13-10

Antwoord is gecontroleerd en geldig voor
us

Aanbeveling(en)

Zelfbeschadigend en agressief gedrag

R54
Om de oorzaak van zelfbeschadigend gedrag bij individuen met CdLS te identificeren, dient medische beoordeling gericht op bronnen van pijn gevolgd te worden door gedragsbeoordeling van zelfbeheersing en vervolgens functionele analyse.
R55
Behandeling van zelfbeschadigend gedrag dient zowel medische als gedragsmatige strategieën te omvatten.

Juridische disclaimer

Houd er rekening mee dat de Ask the Expert service  is gemaakt door vrijwillige professionals in verschillende aandachtsgebieden. Antwoorden worden niet beschouwd als een medisch, gedrags- of educatief consult. Vraag de Expert is geen vervanging voor de zorg en aandacht die de persoonlijke arts, psycholoog, pedagogisch adviseur of maatschappelijk werker van uw kind kan bieden

Heeft u een vraag die u graag zou willen stellen?

Stel een vraag