תשאל את המומחה

Database of Most Frequently Asked Questions


Add a new question

ID of the new question (use the proposed!):

All questions including the translations (translations do not have an id)

per page of Page
Actions
The environment prevents the table from loading data.
 
Page

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

waihonapedia.topic.nav.disease
Cornelia de Lange syndrome
'
מידע

  

About the website contents

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@cdlsWorld.org